REMÍZ K VRTILCE – Na okraji remízku v ul. K Vrtilce Praha 4 Libuš

Na okraji remízku v ul. K Vrtilce Praha 4 Libuš je pamětní sloupek s kovovými destičkami s textem:

„Remíz K Vrtilce Remíz náleží k přírodnímu parku Modřanská rokle, je součástí lokálního biokoridoru, který spoluvytváří systém zeleně hl.města Prahy. Zdevastované území s černou skládkou bylo v letech 1999-2003 z iniciativy místních občanů rekultivováno. Vytvoření podmínek pro přirozenou obnovu původních vodních, břehových a lesních společenstev napomáhá ekologické stabilitě městské krajiny. Poděkování. Projekt byl realizován za laskavé odborné a finanční pomoci h.m. Prahy Nadace VIA Nadace Partnerství a MČ Praha Libuš Sdružením pro životní prostředí Stromy“.

15.6.2014

STANICE METRA ČESKOMORAVSKÁ – Na stěně budovy před vchodem do vstupní haly stanice metra Českomoravská Drahobejlova ul. Praha 8 Libeň

Na stěně budovy před vchodem do vstupní haly stanice metra Českomoravská Drahobejlova ul. Praha 8 Libeň je pamětní desky s reliéfem a textem:

„METRO II. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY B FLORENC-ČESKO-MORAVSKÁ  PROVOZNÍ DÉLKA-4,5 KM POČET STANIC-4 PŘÍMÝ INVESTOR-DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB GENERÁLNÍ PROJEKTANT-METROPROJEKT PRAHA  VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY-METROSTAV PRAHA VYŠŠÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE-ČKD PRAHA UVEDENO DO PROVOZU – LISTOPAD 1990“

9.6.2014

STANICE METRA SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – V severní vstupní hale smíchovského nádraží Nádražní ul. Praha 5 Smíchov

V severní vstupní hale smíchovského nádraží Nádražní ul. Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

„I. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY B SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ-SOKOLOVSKÁ UVEDENÍ DO PROVOZU 2.11.1985 INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB, K.U.O. GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY. METROPROJEKT, KUO  GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: METROSTAV, N.P. GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: ČKD PRAHA, O.P. DOPRAVNÍ DÉLKA: 4,9 KM POČET STANIC: 7“.

8.6.2014

ZALOŽENÍ ČKD – V dolní části kovového sloupu u Sazka arény Praha 8 Libeň

V dolní části kovového sloupu s dvěma deskami připomínajícími jména zaměstnanců libeňského závodu Českomoravských strojíren, kteří byli popravení, umučeni nebo zemřeli v koncentračních táborech v letech 1939-1945 nebo padli v revolučních bojích v květnu 1945 je pamětní deska s textem:

„V místech, kde dnes stojí víceúčelová SAZKA ARENA, založila v roce 1871 skupina českých podnikatelů První česko-moravskou továrnu na stroje v Praze Libni. Podnik proslul výrobou zařízení ze všech oblastí strojírenství. V roce 1900 vyjela z bran závodu i první lokomotiva vyrobená na území dnešní České republiky. Spojením s dalšímu strojírnami vznikl ze závodu v roce 1927 jeden z nejvýznamnějších domácích koncernů. Českomoravská-Kolben-Daněk Poslední vyrobená lokomotiva se značkou ČKD opustila závod v roce 2002. Praha,27.března 2004“.

8.6.2014

STANICE METRA NÁMĚSTÍ MÍRU – Ve vstupní hale stanice metra Náměstí Míru Praha 2 Vinohrady

Ve vstupní hale stanice metra Náměstí Míru Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„I.PROVOZNÍ ÚSEK TRASY A  NÁM.MÍRU LENINOVA  UVEDENÍ DO PROVOZU 12.SRPNA 1978  INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB KÚO  GENERÁLNÍ PROJEKTANT:: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY-METROPROJEKT, KÚO  GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: METROSTAV N.P.  GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: ČKD PRAHA, O.P.  DOPRAVNÍ DÉLKA: 4,67 KM  POČET STANIC: 7“

1.6.2014