Vysočanský poledník

Vyjdete li ze stanice metra Českomoravská a místo do Drahobejlovy ulice sestoupíte několika schody vpravo, dostanete se na malé prostranství před budovou Finančního úřadu pro Prahu 3 a 9. Neměli byste tam přehlédnout záhon zelených keřů a na jednom z nich, na betonovém obrubníku, zajímavou pamětní desku. Na malé černé destičce, která pomalu zarůstá keři, najdete nápis: „VYSOČANSKÝ POLEDNÍK VÝCHODNÍ DÉLKY E 32°09’49.346“ a SEVERNÍ ŠÍŘKY N 50°06’25.754“ OSAZENO 13.X.97 U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 95 LET POVÝŠENÍ VYSOČAN NA MĚSTO MČ PRAHA 9 ZHOTOVILO SOU UMĚLECKOŘEMESLNÉ, PODKOVÁŘSKÁ 4“ a pod ní, na postranním betonovém obrubníku, pak je kovová deska planety Země.

V roce 1997 se pražská městská část Vysočany chystala oslavit 95.výročí povýšení obce na město a vysočanští radní přemýšleli, jakým velkolepým a důstojným činem tento akt připomenout. Zvítězil návrh radního, který upozornil na starou knihu, ve které se psalo, že ve Vysočanech měli svého času pro potřeby měření času vyznačený poledník. Stačilo tedy jen opsat z knihy vše potřebné a nechat levně zhotovit pamětní desku. Stalo se a poledník byl v den výročí slavnostně odhalen. Jenomže kniha, z které radní údaje čerpali, byla z doby, kdy byl za nultý poledník považován poledník procházející nejmenším kanárským ostrovem El Hierro. Ten se však v době odhalení desky už více než 80 let jako nultý nepoužíval.a za nultý poledník byl tehdy již označen poledník v anglickém Greenwiche. Na pamětní desce jsou tedy souřadnice, které místo do Vysočan odkazují kamsi na východní Ukrajinu. Bez zajímavosti není ani to, že Vysočanský poledník leží na katastru Libně.


Umístění na mapě :