KAMENNÝ KŘÍŽ-V parčíku u kostela sv.Jindřicha Jindřišská ul Praha 1 Nové Město

V parčíku u kostela sv.Jindřicha Jindřišská ul Praha 1 Nové Město je na kamenném kříži pamětní deska s textem:

„Tento kamenný kříž daroval katolikos všech Arménů Garegin II. na památku oficiální registrace arménské apoštolské církve a jako výraz arménsko-českého přátelství 24.4.2014“

DŮM PETERKŮV – Na stěně u vstupních dveří do obchod u v domě čp.777 Václavské náměstí 12 Praha 1 Nové Město

Na stěně u vstupních dveří do obchodu v domě  čp. 777 Václavské náměstí 12 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Peterkův dům. Dům postaven roku 1899 podle projektu Jana Kotěry. Výzdoba fasády od Josefa Pekárka a Stanislava Suchardy. Vývojově vyznamné dílo české architektonické secese“.

19.10.2014

ŠKVORECKÝ Josef – Na domě čp.1707 v Patočkově ul. 101 Praha 6 Břevnov

Na domě čp.1707/ v Patočkově ul. 101 Praha 6 Břevnov byla odhalena pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil v letech 1960-1969 významný český prozaik Josef Škvorecký spoluzakladatel exilového nakladatelství ´68 Publishers v Torontu Městská část Praha 6 * 2014“.

Autorem pamětní desky je grafik Jan Dvořák ve spolupráci s Radko Šťastným. Na desce je motiv karikatury od Ondřeje Suchého s podpisem spisovatele.

12.10.2014