VÝROČÍ 17. LISTOPADU – Na budově 1.lékařské fakulty Karlovy university čp.2049 Albertov 17 Praha 2 Nové Město

Na budově 1.lékařské fakulty Karlovy university čp.2049 Albertov 17 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„25. výročí sametové revoluce a průvodu studentů pražských vysokých škol z Albertova na Národní třídu dne 17. listopadu 1989. Věnováno památce všech statečných občanů naší země, kteří se nebáli projevit svůj názor a bojovali za svobodu a demokracii. Desku dne 17.listopadu 2014 společně odhalili prezidenti:  České republiky  Miloš Zeman  Polské republiky  Bronislav Komorowski  Spolkové republiky Německo Joachim Gauck  Maďarska  János Áder  Slovenské republiky Andrej Kiska“

16.11.2014

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE historie budovy – Nádvoří areálu ČVÚT Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město

Na západní straně nádvoří areálu ČVUT Karlovo náměstí Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Barokní dům čp.269 z roku 1757 byl původně proboštstvím kláštera řádu křižovníků – Strážců Božího hrobu v osadě na Zderaze. Klášter byl založen roku 1190 a zrušen v roce 1785 císařem Josefem II. Budova se poté stala součástí Karlových kasáren. Areál je od roku 1870 využíván Českým polytechnickým ústavem Království českého, který byl v roce 1920 přejmenován na České vysoké učení technické“

8.1.2014