JINONICKÝ DVOREC – Na čelní straně dvorce čp.1 Na Vidouli 1 Praha 5 Jinonice

Na čelní straně dvorce  čp.1 Na Vidouli 1 Praha 5 Smíchov Jinonice je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Jinonický dvorec prvně připomínán roku 1088. Stávala zde tvrz až do třicetileté války, kdy Jinonice byly zpustošeny. Dvorec a zámeček byl přestavěn r.1665 a znovu klasicistně upraven na počátku 19.století“

18.4.2015

KOSTEL SV.VAVŘINCE Jinonice – Na zdi hřbitova u vstupní brány ke kostelu Praha 5 Jinonice

Na zdi hřbitova u vstupní brány ke kostelu Praha 5 Jinonice je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Vavřince se zvonicí. Románský kostel z XI. století z doby Vratislava II., upravený na přelomu XVIII. a XIX. století, loď prodloužena v r. 1894. Spolu se zvonicí tvoří významný historický celek a součást vsi, založené na úpatí hradiště“.

18.4.2015