Klub recesistů

Možná nevíte, že v Praze existoval ve 30.letech Klub pražských recesistů. Vznikl postupně z hnutí recesistů a měl pevné stanovy a čtyři hodnostní třídy členství, zvanými pagoda. V roce 1937 vydali román Cesta do Bodele  pod jménem autora Pankrác Perla. Kult Pankráce Perly pak v klubu pokračoval v Tusarově ulici č.29, kde členové klubu umístili pamětní desku s textem: „V tomto domě nežil ani nezemřel Pankrác Perla, zakladatel Recesse. Stále sněží!“. Pamětní deska už tam dávno není, ale dům, na kterém byla umístěna, stále v Tusarově ulici č.29 stojí.

Ještě předtím, v červnu 1936 vyšel první Almanach Recesse, který formuloval východiska a cíle recesistů: „Všechno je fór. Sranda musí bejt, poněvadž nic jiného nelze vážně dělat. Bařtipáni i jeremiášové se na nás smějí ze všech koutů, bakuřové vládnou světem. Musíme vytáhnout starou a osvědčenou zbraň proti nim – srandu.“ Za protektorátu recesisté zareagovali na výzvu ministra Emanuela Moravce k iniciativní pomoci Říši a v dopise podepsaném Spolek přátel Říše KOLABORA navrhovali úsporná opatření jako zrušení pobočných ptačích budek nebo redukci počtu fotbalistů v jednom mužstvu na sedm. Druhý Almanach Recesse v roce 1940 cenzura zabavila a vyšel až po válce. 


Umístění na mapě


Další odkazy

NEJSTARŠÍ VINNÁ RÉVA – U cesty v zahradě pražského hradu před bustou Josipa Plečnika

U cesty v zahradě pražského hradu před bustou Josipa Plečnika je na kameni kovová pamětní deska se slovinským, českým a anglickým textem:

„Odnože nejstarší ušlechtilé vinné révy na světě, odrůdy Žametovka, která už více než 400 let roste a přináší úrodu v historickém jádru města Maribor na řece Drávě ve Slovinsku. Dar města Maribor pražskému hradu. Slavnostně předána za přítomnosti prezidentů Ćeské republiky a Slovinské republiky, Miloše Zemana a Boruta Pahora, dne 12.prosince 2014.“


Prvenství mariborské vinné révy potvrdily v roce 2004 analýzy vzorků a dobové prameny a kresby. Věk révy byl odhadnut na více než 440 let. Jde o červenou odrůdu Žametovka, jejíž kmen má průměr 25 cm. Každý rok je z jejích hroznů vyrobeno pouze přibližně 25 litrů vína.

18.4.2015