OBYTNÝ DŮM čp. 1075-27 – Na domě čp.1075 Janáčkovo nábřeží 27 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1075 Janáčkovo nábřeží 27 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

“Obytný dům čp. 1075 Dům z r.1903 arch. Jiřího Justicha s výtvarnou spoluprací Jindřicha Říhy. Symetrická fasáda se secesní výzdobou, vchodem uprostřed a dvěma arkýři přes 1. a 2. patro zakončenými balkonem se secesními ornamenty na zábradlí“.

21.4.2015

OBYTNÝ DŮM čp. 1072-29 – Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 1072 Nárožní dům z poč.20 stol. 3 a 4 patro je členěno průběžnými pilastry a zdobeno plastickými ornamenty. Arkýř je umístěn na boční stěně nároží, balkony zdobeny kovovým zábradlím. Nároží jsou zakončena střešními štítky“.

21.4.2015