OBYTNÝ DŮM čp. 1072-29 – Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 1072 Nárožní dům z poč.20 stol. 3 a 4 patro je členěno průběžnými pilastry a zdobeno plastickými ornamenty. Arkýř je umístěn na boční stěně nároží, balkony zdobeny kovovým zábradlím. Nároží jsou zakončena střešními štítky“.

21.4.2015