ZEMSKÁ PORODNICE U APOLINÁŘE – Na stěně vedle vstupní brány do budovy Zemské porodnice Apolinářská ul. 18 Praha 2

Na stěně vedle vstupní brány do budovy Zemské porodnice Apolinářská ul. 18 Praha 2 je pamětní deska s plastikou hlavy stavitele Josefa Hlávky a s česko-anglickým textem:

„Zemská porodnice • 1875 Jedna z nejdéle otevřených porodnic na světě Projektoval a postavil Josef Hlávka•1831-1908 mecenáš české vědy, kultury a vzdělání“.

Deska byla odhalena u příležitosti 140. výročí založení porodnice.

2.5.2015

KLÁN Václav – Na domě čp.1 ve Slavětínské ulici Praha 9 Klánovice

Na domě čp.1 ve Slavětínské ulici Praha 9 Klánovice je busta a pamětní deska s textem:

„Václav Klán 5.11.1839 – 23.7.1902 zakladatel Klánovic Obchodník s nemovitostmi Václav Klán založil osadu Klánovice v roce 1887. Podle prvního úředního záznamu z roku 1882 zde bydlelo 16 obyvatel. Samostatnou obcí se Klánovice staly v roce 1920 a od roku 1974 jsou městskou částí Prahy. Financováno z darů občanů Klánovic, září 2014″.

2.5.2015

LADISLAVŮV PARK – Na břehu Vltavy na holešovickém předmostí Libeňského mostu Praha 7 Holešovice

Na břehu Vltavy na holešovickém předmostí Libeňského mostu  Praha 7 Holešovice je na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Ladislavův park Tento park byl otevřen 8.6.2005. Park postavila společnost Lighthouse Vltava Waterfront Towers ve spolupráci s povodím Vltavy SP Městskou  částí Praha 7 a Magistrátem hlavního města Prahy. Park je pojmenován po p.Ladislavu Wintersteinovi (1913-2000) který přežil holocaust komunistickou represi a byl prvním konzulem Československa v Izraeli“.

2.5.2015