LADISLAVŮV PARK – Na břehu Vltavy na holešovickém předmostí Libeňského mostu Praha 7 Holešovice

Na břehu Vltavy na holešovickém předmostí Libeňského mostu  Praha 7 Holešovice je na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Ladislavův park Tento park byl otevřen 8.6.2005. Park postavila společnost Lighthouse Vltava Waterfront Towers ve spolupráci s povodím Vltavy SP Městskou  částí Praha 7 a Magistrátem hlavního města Prahy. Park je pojmenován po p.Ladislavu Wintersteinovi (1913-2000) který přežil holocaust komunistickou represi a byl prvním konzulem Československa v Izraeli“.

2.5.2015