OBYTNÝ DŮM čp. 476-43 – Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 476 Dům z konce 19.stol. nad vchodem je balkon se zábradlím a balustrádou. Okna 1.patra zdobí trojúhelníkové frontony, nad okny 2. a 3. patra jsou rovné římsy. Zajímavá je plastická výzdoba mezi okny půdního polopatra“.

25.5.2015