USEDLOST POPELKA Sala terrena -Na kamenné zdi vedle zbytku barokní usedlosti v ulici Na Popelce 12 Praha 5 Smíchov

Na kamenné zdi vedle zbytku barokní usedlosti objektu sala terrena v ulici Na Popelce 12 Praha 5 Smíchov je skleněná pamětní deska s textem:

„Usedlost Popelka Sala Terrena Vážení návštěvníci, stojíte před Sala Terrenou, poslední dochovanou barokní stavbou areálu usedlosti, která je od roku 1704 uváděna pod názvem Popelka, pravděpodobně z důvodu, že počátkem 18.století bylo toto stavení ve vlastnictví Popelů z Lobkovic. K dalším významným majitelům patřil v 19.století Karel Dittrich, který vlastnil i okolní usedlosti Cihlářku a Provaznici. Počátkem 20.století areál Popelky postupně zanikl v důsledku nové výstavby. Sala Terrena byla využívána jako chlévy a stáje až později úplně zpustla. Současný vlastník Městská část Praha 5 v roce 2007 rozhodla o záchraně této památky a v letech 2008-2010 společnosti Gema Art, a.s. a Pentas, s.r.o. provedly celkovou revitalizaci památky.

            Sala Terrena je zajímavou centrální barokní stavbou, začleněnou do zahrady areálu venkovské usedlosti. Již svými tvůrci byla navržena jako podzemní stavba, která byla umístěna v hraniční zdi, nad níž vedla cesta spojující jednotlivé zemědělské usedlosti. Při restaurátorských odkryvech podlah byla nalezena  jímka pramenu, což v souvislosti se záznamy z 18.století o výskytu léčivých pramenů v okolních kopcích, ukazuje na možný další důvod vzniku této stavby, jako „pavilonu nad léčivým pramenem“. Ačkoli přesný důvod ani rok vzniku neznáme, je pro dnešního diváka tato elegantní stavba vzpomínkou na malebnost Smíchova v době pozdního baroka“.

15.11.2015