MACH Ernst – Na domě čp.562 Ovocný trh 7 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.562 Ovocný trh 7 Praha 1 Staré Město byla 16.2.2016 odhalena pamětní deska s plastikou hlavy, jménem a vyrytými symboly vyšší matematiky a experimentální fyziky.

Na dolní desce je trojjazyčný text:

„Ernst Mach 1838-1916 V tomto domě působil v letech 1867-1879 fyzik a filozof Ernst Mach. Zde jako přednosta Fyzikálního ústavu univerzity zahájil svá převratná zkoumání rázových vln (Machovo číslo). Jeho kritika newtonovské mechaniky hluboce ovlivnila Alberta Einsteina (Machův princip).“

18.2.2016