RESTAUROVÁNO LP.1968-1969 – Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město

Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Restaurováno LP. 1967-1969 za podpory Českého svazu výrobních družstev České tělovýchovné organizace rekonstrukci zajistila Tělovýchovní jednota Start Praha stavbu provedl Pražský stavební podnik předáno do užívání Tělovýchovní jednotě Start Praha. V Praze dne 19. 9. 1969“

17.4.2016