VÝROČÍ OSLAV 1. MÁJŮ – Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město

Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„PŘI STOLETÉM VÝROČÍ OSLAV PRVNÍCH MÁJŮ V PRAZE ČSKOS PRVNÍHO KVĚTNA 1990“.

17.4.2016