SMRŽOVI Jarmila a Jaroslav – Na domě čp. 666 Zákostelní ul. 5 Praha 9 Vysočany

Na domě čp. 666 v Zákostelní ul. 5 Praha 9 Vysočany je pamětní deska se znakem Sokola a textem:

„V tomto domě žili obětaví členové sokolského odboje Jarmila a Jaroslav Smržovi spolupracovníci výsadku ANTHROPOID. Popraveni nacisty 24.10.1942 v Mauthausenu.

11.8.2017