KARLŮV MOST – Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvarie

Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvárie jsou tři pamětní desky (v českém, anglickém a hebrejském jazyce):

SOUSOŠÍ KALVÁRIE – WOLF E. BROHN 1628 DOPLNĚNÍ TÉTO SOCHY O HEBREJSKÝ NÁPIS A VYSVĚTLUJÍCÍ TEXTY Z ROKU 1696 JE DŮSLEDKEM NEKOREKTNÍHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PROTI ELIÁŠI BACKOFFENOVI NAŘČENÉMU ZE ZNEUCTĚNÍ SVATÉHO KŘÍŽE PŘIDÁNÍM HEBREJSKÉHO  NÁPISU SE SLOVY PROROKA IZAIÁŠE „SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE HOSPODIN ZÁSTUPŮ“, KTERÁ MAJÍ V ŽIDOVSKĚ TRADICI VÝZNAM MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉHO VYZNÁNÍ VÍRY. TAK MĚLA BÝT POKOŘENA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8.3.2000

29.7.2018

KOSTEL SV. JANA A PAVLA – KRTEŇ

Na kostele je pamětní deska s textem:

„KRTEŃ-FILIÁLNÍ KOSTEL SV.JANA A PAVLA PŮVODNĚ SNAD SOUČÁST DVORCE. POZDĚJI FARNÍ KOSTEL S NÍMŽ PATRNĚ SOUVISELA VESNICE ZANIKLÁ ASI V 17.STOLETÍ. V JÁDŘE ROMÁNSKÁ STAVBA S NÁSTĚNNÝMI MALBAMI Z DRUHÉ POL. 13. STOL. PŘÍSTAVBY ZE 16. A 18. STOL. NOVOROMÁNSKÁ ÚPRAVA Z KONCE 19.STOLETÍ“.

Zdroj obrázku mapy.cz – autor Michal Demel
Zdroj obrázku – mapy.cz

29.7.2018

HORNÍK Sláva – Škola v Nepomucké ulici Praha 5 Košíře

Sláva Horník se narodil ve Zbrašíně u Loun a do školy chodil v Lounech. Po skončení reálky se stal učitelem. Byl členem KSČ, činitelem komunistické strany a komunistického odboje, redaktorem a editorem ilegálního komunistického tisku za okupace. Jako učitel byl také organizátorem dělnické mládeže a pracoval v oddílech „Rudých průkopníků“. V Praze 5, kde učil (Škola Na Zámečnici, Nepomucká 3), je po něm pojmenována ulice. Pro své radikální komunistické postoje měl konflikty se zákonem, byl krátkodobě vězněn a v roce 1934 zbaven učitelského povolání. V březnu 1940 byl gestapem zatčen a 18. března umučen při výslechu. Na paměť jeho velkého života byla na škole v Nepomucké ulici v Košířích deska s jeho jménem.

Pamětní deska byla odstraněna a je nyní ve skladu MČ Praha 5.

27.7.2018