KARLŮV MOST – Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvarie

Na kamenné stěně Karlova mostu pod sousoším kalvárie jsou tři pamětní desky (v českém, anglickém a hebrejském jazyce):

SOUSOŠÍ KALVÁRIE – WOLF E. BROHN 1628 DOPLNĚNÍ TÉTO SOCHY O HEBREJSKÝ NÁPIS A VYSVĚTLUJÍCÍ TEXTY Z ROKU 1696 JE DŮSLEDKEM NEKOREKTNÍHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ PROTI ELIÁŠI BACKOFFENOVI NAŘČENÉMU ZE ZNEUCTĚNÍ SVATÉHO KŘÍŽE PŘIDÁNÍM HEBREJSKÉHO  NÁPISU SE SLOVY PROROKA IZAIÁŠE „SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE HOSPODIN ZÁSTUPŮ“, KTERÁ MAJÍ V ŽIDOVSKĚ TRADICI VÝZNAM MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉHO VYZNÁNÍ VÍRY. TAK MĚLA BÝT POKOŘENA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8.3.2000

29.7.2018

KOSTEL SV. JANA A PAVLA – KRTEŇ

Na kostele je pamětní deska s textem:

„KRTEŃ-FILIÁLNÍ KOSTEL SV.JANA A PAVLA PŮVODNĚ SNAD SOUČÁST DVORCE. POZDĚJI FARNÍ KOSTEL S NÍMŽ PATRNĚ SOUVISELA VESNICE ZANIKLÁ ASI V 17.STOLETÍ. V JÁDŘE ROMÁNSKÁ STAVBA S NÁSTĚNNÝMI MALBAMI Z DRUHÉ POL. 13. STOL. PŘÍSTAVBY ZE 16. A 18. STOL. NOVOROMÁNSKÁ ÚPRAVA Z KONCE 19.STOLETÍ“.

Zdroj obrázku mapy.cz – autor Michal Demel
Zdroj obrázku – mapy.cz

29.7.2018