BOHUSLAVOVÁ MARIE PROVD. ŠVEHLOVÁ – Na budově statku U Bohuslavů Lipany čp. 4 městská část Praha 10 Kolovraty

Na budovu statku U Bohuslavů Lipany čp. 4 městská část Praha 10 Kolovraty byla počátkem června 2015 navrácena na své původní místo pamětní deska s kresbou ženy a textem:

„ZDE SE NARODILA 24.LEDNA 1838 MARIE BOHUSLAVOVÁ PROVD. ŠVEHLOVÁ MATKA STÁTNÍKA A VŮDCE ZEMĚDĚL. LIDU A.ŠVEHLY VĚNOVALY ČR. VENKOVSKÉ ŽENY R. 1938 PŮVODNÍ DESKA BYLA ZNIČENA NA PŘÍKAZ KSĆ OBNOVILA RODINA PROCHÁZKOVA R. 2015“.

Po více než padesáti letech se kopie desky vrátila na původní místo. S využitím dochované fotografie z roku 1938 byla vyrobena kamenná kopie, která ponese místo původní plastiky rytinu. Původní text byl doplněn o vysvětlující informaci.

Foto M. Klímek

18.9.2017