BOLARD Tomáš – Na domě čp.32 v Bohnické ulici 3 v Praze 8 Bohnicích

Na domě čp.32 v Bohnické ulici 3 v Praze 8 Bohnicích je kamenná pamětní deska s textem:

Zde žil a působil Tomáš Bolard řidicí učitel od roku 1841 až do roku 1885. Věn. Obč. Č. Beseda v Troji

Odhalena 23.5.1897, autor J.Hladký.