BROWN Maxmilián – V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy vlevo u úpatí památníku bitvy u Štěrbohol

V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy, vlevo u úpatí památníku bitvy u Štěrbohol, byla v roce 2009 odhalena pamětní deska velitele rakouských vojsk Maxmiliána Browna z Mountany a Camusu.

„MAXMILIAN ULYSSES GRAF von BROWNE zu MOUNTANY und CAMUS KAISERL. KÓNIGL. GENERAL-FELDMARSCHAL 6.mai 1757“