BROKOFF Ferdinand Maxmilian – Na zdi kostela sv.Martina ve zdi Praha 1 Staré Město

Na zdi kostela sv.Martina ve zdi v Praze 1 Staré Město je pamětní deska z červeného mramoru a bronzovou plaketou obsahující životní data F.M.Brokoffa, který tu byl v roce 1731 na kostelním hřbitově pochován se svým otcem Janem a bratrem Michalem. Autorem bronzové plakety byl J.Mařatka (1909). Na pravé straně reliéfního portrétu je nápis :

„Ferdinand Maxmilián Brokoff sochař, velký umělec, spolutvůrce barokní Prahy, spolubudovatel její věčné krásy. Zemřel mlád, zapsal se svou prací slavně do dějin českého umění. Jeho dílo mluví k nám v neztenčené síle svého výrazu“.

Na levé straně reliéfního portrétu je nápis:  

„Zde na bývalém hřbitově sv.Martina byli pohřbeni tito příslušníci slavné rodiny Brokoff Jan Brokoff 1652-1718 a jeho synové Michal Jan Brokoff 1686-1721 Ferdinand Maxmilián Brokoff 1688-1731. Nechť je provází věčná paměť Pražanů“.