FIELD-ŠUMAVANSKÝ T.R.vl.jm.Theodor Rosenfeld – Na domě čp.146 v Ostrovní ulici 16 v Praze 1 Nové Město.

 Na domě čp.146  v Ostrovní ulici 16 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s bronzovou hlavou, textovou stuhou a textem:

„Zde se narodil satirik T.R.Field-Šumavanský 1891-1969“.

Autorem desky je L.Šindelář a byla osazena 17.4.1971 Svazem čs.spisovatelů.