FILLA Emil – Na domě čp.494 v Lomené ulici 12 v Praze 6 Střešovicích

Na domě čp.494 v Lomené ulici 12 v Praze 6 Střešovicích je umístěna na žulovém podstavci busta a dvě kamenné desky s plastickým textem:

„Zde žil a tvořil“ a „Emil Filla“.

Autorem je O.Gutfreund a byla osazena v roce 1965.