GRADL z Gradlu Gustav JUDR. – Na domě čp. 506 v Havelské ulici 11 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.506 v Havelské ulici 11 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s latinským textem:

„JUDR.-GUSTAVUS NOBILIS AB GRADL CORONAE FERREAE III.CLAS EGUES ET CR. NOTARIUS PRAGENSIS EMER. IN ILLA UTEROPATERNA DOMO DIE 19.MAJI 1827 NATUS ET DIE 15.MAJI 1908 DEFUNCT. USUM FRUCTUM AEGUE DOMO PRO FUTURO DEDICAVID STIPENDIS“.

(JUDr. Gustav, šlechtic z Gradlu, rytíř a držitel železné koruny třetí třídy, císařskokrálovský emeritní pražský notář, v tomto otcovském domě 19.5.1827 narozený a 15.5.1908 zesnulý, plodné užívání tohoto domu nadal do budoucna).