GRÉGROVÉ Eduard a Julius – Na budově Žofína na Slovanském ostrově Praha 1

Na budově Žofína čp.226 na Slovanském ostrově Praha 1 je pamětní deska bratrů Eduarda a Julia Grégrových s textem:

„Eduard Grégr 4.3.1827-5.5.1901 Julius Grégr 19.2.1831-4.10.1896. Řečník a novinář tak lze stručně charakterizovat bratry, kteří patřili k zakladatelům moderní české politiky. Oba věřili v poslání českého národa a vyznávali liberalismus. Společně založili Mladočeskou stranu a stáli u zrodu Národních listů, novin, které po léta řídily český veřejný život. Krédem Eduarda a Julia byla zásada: „MEZI OBČANY NESMĚJÍ PLATIT JINÉ PRIVILEJE, DIPLOMY A ERBY, NEŽ KTERÉ SPOČÍVAJÍ V ZÁSLUHÁCH, PRÁCI A ROZUMU“.