KOVÁŘ Josef – Na budově mateřské školky Kovářova ul. 25a/42, Praha 5 Stodůlky

Na budově mateřské školky Kovářova ul. 25a/42, Praha 5 Stodůlky je pamětní deska s textem:

„V těchto místech stál dům č.34, ve kterém žil Josef Kovář nar.18.8.1899 statečný a obětavý soudruh funkcionář KSČ a JPT Stodůlky který zahynul mučednickou smrtí v Mauthausenu dne 27.7.1942 Čest jeho památce“.