MAŘATKA Josef – Na domě čp.564 v Žitné ulici č.14 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.564 v Žitné ulici č.14 Praha 2 Nové Město na pravé straně je pamětní deska s textem:

„Zde se narodil prof. Josef Mařatka, akad. sochař“ .