MIKOVEC Ferdinand – Na domě čp.2058 v Ostrovní ulici 2 (průčelí Masarykovo nábřeží 38) Praha 1 Nové Město

Na domě čp.2058 v Ostrovní ulici 2 (průčelí Masarykovo nábřeží 38) Praha 1 Nové Město je bronzová deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde žil a 22.září 1862 zemřel Ferd. Břet. Mikovec, spisovatel, archeolog a redaktor „Lumíra““.

Desku v roce 1870 věnovala Umělecká beseda a na nový dům byla přenesena v roce 1937.