MOHOROVIČIČ Andrija – Na nádvoří areálu Klementina čp.190 Mariánské náměstí 5 Praha 1 Staré Město

Na nádvoří areálu Klementina čp.190 Mariánské náměstí 5 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s hlavou a dvojjazyčným textem:

„Chorvatský geofyzik, který roku 1910 objevil rozhraní mezi zemskou kůrou a svrchním pláštěm, studoval zde v Klementinu  na Universitě Karlově v Praze v letech 1875-1878. Andrija Mohorovičić 1857-1936. U příležitosti stého výročí objevu věnovaly tuto pamětní desku O stotoj obljetnici odkriča ploču poslavljaju sveučilište u Zagrebu-Državni hidrometeorološki zavod-Hrvatski geološki institut-Národní knihovna České republiky-Hrvatsko Češko društvo“.