NĚMCOVÁ Božena – Na domě čp.516 v Ječné ulici 28 v Praze 2 Nové Město

Na domě čp.516 v Ječné ulici 28 v Praze 2 Nové Město je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

V tomto domě napsala roku 1854 Božena Němcová Babičku“.

Autoři desky E.Springerová, arch.Zázvorka – 1957.

Také malá černá deska na tomto domě s textem:

„Dům zrození Babičky Boženy Němcové“

připomíná místo vzniku této pro českou literaturu vzácné knihy.