NOVOTNÝ František Doc.Dr. – Na náhrobku na severní zdi lesního hřbitova v Chuchelském háji Praha 5 Malá Chuchle

Na náhrobku na severní zdi lesního hřbitova v Chuchelském háji Praha 5 Malá Chuchle je umístěna mramorová pamětní deska s textem:

PAMÁTCEMILOVANÉHO UČITELE SVÉHO DOC. DR. FRANT. NOVOTNÉHO NAROZ. DNE XXII. BŘEZNA MDCCCXXXIX ZESNULÉHO DNE III. ČERVENCE MDCCCLXXIX POSVĚCUJE SPOLEK MEDIKŮ ČESKÝCH V PRAZE ODHALEN DNE I. ČERVENCE MDCCCLXXXII“.

NOVÁK Václav – Na domě čp. 375 v ulici Novákových 5 Praha 8 Libeň

Na domě čp. 375 v ulici Novákových 5 Praha 8 Libeň je pamětní deska s textem:

„Z tohoto domu byla odvlečena na popraviště v Mauthausenu sokolská rodiny Novákova, oběť nacistické msty za Heydrichovu smrt. Václav Novák, náčelník župy krušnohorské a člen cvič. sboru Sokola Praha I. s manželkou Marií a dětmi Aničkou, Slávkou, Jindrou a Václavem. Na věčnou paměť tělocvičná jednota Sokol Praha I.“


Dům čp. 351/3 v ulici Novákových, ve kterém žila početná rodina Václava Nováka musel ustoupit Metru. Když byl dům zbořen byla pamětní deska umístěna na vedlejší dům čp. 375/5.

NOVÁK František – Na domě čp.43 v Jankovcově ulici 35 Praha 7 Holešovice

Na domě čp.43 v Jankovcově ulici 35 Praha 7 Holešovice je bronzová pamětní deska s textem:

„Zde žil a odtud odešel do zahraničního letectva „král vzduchu“ major letectva František Novák, člen Svazu letců, příslušník odboj.skupin a II. zahraničního odboje. *26.VIII.1902 v Sokolči,  +27.IV.1940 v Paříži. Svaz letců RČS, Jednota Čs.OL Praha VII-Holešovice, Automobilové závody- národní podnik * Letecké závody- národní podnik.“