NERUDA Jan – Na domě čp.1382 ve Vladislavově ulici 14 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.1382 ve Vladislavově ulici 14 Praha 1 Nové Město je bronzová pamětní deska s textem:

Zde 22.srpna 1891 Jan Neruda pouť svou dokonal, duchem svým nás vede dál“.

(1933)