NOVÁK Václav – Na domě čp. 375 v ulici Novákových 5 Praha 8 Libeň

Na domě čp. 375 v ulici Novákových 5 Praha 8 Libeň je pamětní deska s textem:

„Z tohoto domu byla odvlečena na popraviště v Mauthausenu sokolská rodiny Novákova, oběť nacistické msty za Heydrichovu smrt. Václav Novák, náčelník župy krušnohorské a člen cvič. sboru Sokola Praha I. s manželkou Marií a dětmi Aničkou, Slávkou, Jindrou a Václavem. Na věčnou paměť tělocvičná jednota Sokol Praha I.“


Dům čp. 351/3 v ulici Novákových, ve kterém žila početná rodina Václava Nováka musel ustoupit Metru. Když byl dům zbořen byla pamětní deska umístěna na vedlejší dům čp. 375/5.