MELANTRICH Jiří z Aventínu – Na domě čp.471 v Melantrichově ulici 10 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.471 v Melantrichově ulici 10 Praha 1 Staré Město byla pamětní deska z bílého mramoru s textem:

„V tomto domě žil a pracoval Jiří Melantrich z Aventínu, slavný knihtiskař český, nar. 1511, zemřel 19.XI.1580. Věnuje Typografická beseda pražská 19.XI.1880“.

V roce 1893 byla deska přemístěna do dvora nad dveře zadní části novostavby.

MEDEK Rudolf – Na domě čp.1282 v ulici Nad Štolou 8 Praha 7 Holešovice-Bubny

Na domě čp.1282 v ulici Nad Štolou 8 Praha 7 Holešovice-Bubny je pamětní deska s textem:

„V tomto domě bydlel brig.gen. Rudolf Medek *1890 †1940 československý legionář, účastník bitvy u Zborova, náčelník vojenské správy čs.legií, literát. Tato pamětní deska byla odhalena 11.listopadu 2008 u příležitosti 90.výročí ukončení 1.světové války a k uctění památky válečných veteránů“.