MODRÝ Bohumil – Na zdi ze složených kamenů v Modrého ulici Praha 9 Hloubětín

Na zdi ze složených kamenů v Modrého ulici Praha 9 Hloubětín je pamětní deska s textem:

„Na památku Ing.Bohumila Modrého (1916-1963), skvělého brankáře hokejové reprezentace, která vybojovala na MS v Praze v roce 1947 první titul mistrů světa, o rok později na Olympiádě ve Svatém Mořici místo druhé a v roce 1949 ve Stockholmu podruhé titul mistrů světa. Zlatý start československého hokeje byl násilně přerušen v 50.letech ve smyšlených politických procesech. Neprávem bylo odsouzeno za špionáž a velezradu spolu s Bóžou Modrým 11 hokejových reprezentantů Gustav Bubník, Stanislav Konopásek, Václav Roziňák, Vladimír Kobranov, Josef Jirka, Zlatomír Červený, Jiří Macelis, Antonín Španninger, Přemysl Hainý, Josef Štock a hostinský Mojmír Ujčík. Součet trestů byl 77 let a 8 měsíců“.

MIKOVEC Ferdinand – Na domě čp.2058 v Ostrovní ulici 2 (průčelí Masarykovo nábřeží 38) Praha 1 Nové Město

Na domě čp.2058 v Ostrovní ulici 2 (průčelí Masarykovo nábřeží 38) Praha 1 Nové Město je bronzová deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde žil a 22.září 1862 zemřel Ferd. Břet. Mikovec, spisovatel, archeolog a redaktor „Lumíra““.

Desku v roce 1870 věnovala Umělecká beseda a na nový dům byla přenesena v roce 1937.

MIHAI VITEAZUL – viz heslo Michal Chrabrý – Na domě čp.256 v Nerudově ulici 5 Praha 1-Malá Strana

Na domě čp.256 v Nerudově ulici 5 Praha 1-Malá Strana je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a dvojjazyčným rumunsko českým textem:

„V domě zvaném U divého muže, který stával v těchto místech, pobýval roku 1601 Michal Chrabrý (1558-1601) obránce křesťanstva, první sjednotitel rumunských zemí (Valašska, Moldavska a Sedmihradska. Tato deska byla pořízena roku 2001 z podnětu Česko-rumunské společnosti za přispění Nadace Ghibu“.