PECHLÁT Augustin PhDr. – Na domě čp.1247 v Revoluční třídě 26 v Praze 1 Nové Město

Na domě čp.1247 v Revoluční třídě 26 v Praze 1 Nové Město je bronzová pamětní deska s reliéfním dekorem a textem:

„V tomto domě žil pokračovatel v díle Tyršově Dr.Augustin Pechlát, náčelník Čs.obce sokolské popraven 30.IX.1941. Svému náčelníku tělocvičná jednota Sokol Praha I“.