PIN Paul – Na vstupním objektu zbraslavského zámku Bartoňova ul. 02/1 Praha 5 Zbraslav

Na vstupním objektu zbraslavského zámku Bartoňova ul. 02/1 Praha 5 Zbraslav je pamětní deska s textem:

„K uctění památky francouzského důstojníka Paula Pina a jeho doprovodu. V květnu 1945 Paul Pin zde přesvědčil velení SS, aby upustilo od dalších bojů a vzdalo se. Pozdější generál a v civilu profesor medicíny byl vyznamenán Česko-slovenským válečným křížem, jmenován čestným občanem města Zbraslavi a byla mu udělena medaile České lékařské společnosti J.E.Purkyně a medaile University Karlovy. Věnují Prof.J.Blahoš (ČLS JEP), Dr. C.Michel (Francie), JUDr.J.Patejdl.