PISKÁČKOVI Antonie, Jaroslav a Miroslav a Anna Hrušková

Na domě čp.497 v ulici Na Břehu 15 Praha 9 Vysočany je pamětní deska se znakem Sokola a textem:

„V tomto domě a ulici žili obětaví členové sokolského odboje Antonie, Jaroslav a Miroslav Piskáčkovi a Anna Hrušková spolupracovníci výsadku ANTHROPOID. Popraveni nacisty 24.10.1942 b Mauthausenu.“