PITTER Přemysl – Na Milíčově domě čp.1836/2 v Sauerově ulici Praha 3 Žižkov

Na Milíčově domě čp.1836/2 v Sauerově ulici Praha 3 Žižkov je bronzová pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Zde žil a působil zakladatel útulku pro děti Přemysl Pitter 1932-1951“