ROOSEVELT Franklin Delano – Na boční stěně domu čp. a611/8 ulice Jugoslávských partyzánů Praha 6 Bubeneč

Na boční stěně domu čp. a611/8 ulice Jugoslávských partyzánů Praha 6 Bubeneč pod markýzou Pizzerie Grosseto je pod červenou uliční cedulí modrá smaltovaná dodatková cedule s textem:

Franklin Delano Roosevelt
(30.1.1882 – 12.4.1945)
president USA z demokratické strany (1933-1945), který vyvedl
zemi z hospodářské krize, byl spolutvůrcem protihitlerovské
koalice a zasloužil se o vítězství nad fašismem


Umístění na mapě


Další odkazy