ROOSEVELT Franklin Delano – Na boční stěně domu čp. a611/8 ulice Jugoslávských partyzánů Praha 6 Bubeneč

Na boční stěně domu čp. a611/8 ulice Jugoslávských partyzánů Praha 6 Bubeneč pod markýzou Pizzerie Grosseto je pod červenou uliční cedulí modrá smaltovaná dodatková cedule s textem:

„Franklin Delano Roosevelt (30.1.1882 – 12.4.1945) president USA z demokratické strany (1933-1945), který vyvedl zemi z hospodářské krize, byl spolutvůrcem protihitlerovské koalice a zasloužil se o vítězství nad fašismem“.


Umístění na mapě


Další odkazy: