RAIS Karel Václav – Na budově školy čp.920 v Šumavské ulici 37 Praha 2 Vinohrady (nároží se Slezskou ulicí)

Na budově školy čp.920 v Šumavské ulici 37 (nároží se Slezskou ulicí) Praha 2 Vinohrady je bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem a textem:

„Já vždycky s lidem“. Památce spisovatele Karla Václava Raise“

Původně dívčí měšťanská škola, kde v letech 1887-1899 K.V.Rais působil, byla pojmenována Školou K.V.Raise.