RAIS Karel Václav – Na domě čp.1154 v Čermákově ulici 3 Praha 2 Vinohrady

Na domě čp.1154 v Čermákově ulici 3 Praha 2 Vinohrady je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde žil a dne 8.VII.1926 zemřel K.V.Rais, spisovatel a ředitel měšť. školy. Věnovalo vinohradské učitelstvo“.

Autor podobizny A.Bílek (1928) – deska byla obnovena 1960.