SENEFELDER Alois Jan František – Na domě čp.406 v Rytířské ulici 10 v Praze 1 Staré Město

Na domě čp.406 v Rytířské ulici 10 v Praze 1 Staré Město je umístěna bronzová pamětní deska s reliéfem hlavy v medailonu a textem:

„V domě čp.408-I na jehožto staveništi povstala tato městská tržnice, narodil se vynálezce kamenotisku Alois Senefelder dne 6.listopadu 1771“ .

Deska byla osazena na původní dům roku 1871 Spolkem pražských.litografů a Uměleckou besedou dvojjazyčně; na novostavbu tržnice přenesena v roce 1896 nákl. Obce Pražské jen česky.