SVOBODA Alois – V areálu pražské zoologické zahrady v Praze 7 Troji

V areálu pražské zoologické zahrady v Praze 7 Troji, poblíž hlavního vchodu, je pamětní sloup s hlavou A.Svobody a Q.Schwanka s textem:

„V roce 1922 daroval Alois Svoboda, velkostatkář z Troje, Československé republice Trojský zámek a rozsáhlé pozemky, na nichž se nachází zoologická zahrada v Praze. Věnuje Quido Schwank stavitel a nadační rada, vnuk. Praha.Troja 1996“.