WILSON Woodrow – V podchodu sever k nástupištím Hlavního nádraží ve Wilsonově ulici Praha 1

V podchodu sever k nástupištím Hlavního nádraží ve Wilsonově ulici je pamětní deska z bílého mramoru a reliéfní kresbou a textem:

„Woodrow Wilson The world must be made safe for democracy Svět musí být zabezpečen pro demokracii. Za přítomnosti prezidenta U.S.A. George Bushe byl dne 16.11.1990 navrácen žel. stanici Praha Hl.n. čestný titul Nádraží prezidenta W.Wilsona“.

WERICH Jan – Na zdi vedle vstupní brány do vily čp.506/4 U Sovových mlýnů Praha 1 Kampa

kopie původní busty Jana Wericha

Na zdi vedle vstupní brány do vily čp.506/4 U Sovových mlýnů Praha 1 Kampa, kde v letech 1945-1980 bydlel Jan Werich, byla svého času umístěna jeho busta. Vytvořil ji brněnský sochař Nikos Armutidis bez honoráře. Busta byla instalována neoficiálně bez souhlasu magistrátu skupinou sochařů 6.února 1993 v den výročí Werichova narození. V roce 2006 Werichova busta kamsi zmizela. V březnu roku 2007 byla busta Jana Wericha znovu instalována u vstupního vchodu do vily. Její podoba je kopie originálu z roku 1992. Pod bustou je malá destička s jménem Jana Wericha.  Na stejné místo jí umístil původní autor Nikos Armutidis.


Osud busty je dramatický a nejasný. Zprávy se různí, ale ještě v roce 2004 byla zachycena na fotografii Lenky Svobodové – ČTK . V září 2012 byla z vily ukradena, avšak dvojice zlodějů byla vzápětí dopadena i s bustou. Tu policie někam uložila a od té doby o ní nejsou žádné zmínky. Autor Nikos Armutidis vytvořil následně její kopii, která byla 30.3.2017 opět instalována na na původní místo už v souvislosti s otevřením Werichovy vily po rekonstrukci.