WILSON Woodrow – V podchodu sever k nástupištím Hlavního nádraží ve Wilsonově ulici Praha 1

V podchodu sever k nástupištím Hlavního nádraží ve Wilsonově ulici je pamětní deska z bílého mramoru a reliéfní kresbou a textem:

„Woodrow Wilson The world must be made safe for democracy Svět musí být zabezpečen pro demokracii. Za přítomnosti prezidenta U.S.A. George Bushe byl dne 16.11.1990 navrácen žel. stanici Praha Hl.n. čestný titul Nádraží prezidenta W.Wilsona“.