VÁGNER Josef – Na domě čp. 1040 v Tauferově ul. 3 Praha 9 Kbely

Na domě čp. 1040 v Tauferově ul. 3 Praha 9 Kbely je pamětní deska s textem:

„Josef Vágner Námořník, v kasárnách v Pule se setkal s Matějem Tauferem, kde mezi nimi vzniklo celoživotní přátelství. Spolu se zúčastnili akcí odporu proti rakousko-uherské monarchii, které vyvrcholily povstáním v Boce Kotorské, byli uvězněni a domů se dostali až po osvobození v roce 1918. Po návratu do vlasti se jako letecký mechanik dostal do Kbel, kde se usadil. Rodina a letiště, kde pracoval v hodnosti štábního rotmistra, spolu s demokracií a Československem byly jeho velké lásky. Oceněním jeho postojů byla nejen vojenská vyznamenání, ale i pověření čestnou stráží u rakve prezidenta Masaryka, Byl zaníceným a výborným muzikantem, založil ve Kbelích symfonický orchestr, jehož byl neúnavným organizátorem a duší celého souboru. 13.7.1895-25. 4.1975“.