VANÍČEK Jindra – Na domě čp.168 v Plzeňské ulici 27 Praha 5-Smíchov

Na domě čp.168 v Plzeňské ulici 27 v Praze 5-Smíchově (Sokolský dům), vlevo od vchodu, je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Památce bratra Dra Jindry Vaníčka náčelníka Československé obce sokolské a Svazu slovanské sokolstvo *1.I.1862 †2.VI.1934“.